Actualment esteu veient <strong>Com prevenir el suïcidi entre els joves</strong>

Com prevenir el suïcidi entre els joves

Com ja alertaven els experts, els més de dos anys de pandèmia de Covid-19, amb els confinaments que va comportar, han tingut un fort impacte en els suïcidis entre la població espanyola en general, i especialment entre els joves. Si abans ja estava considerat un greu problema de salut pública, ara encara ho és més. 

L’abordatge del suïcidi és complex perquè inclou els àmbits social i mèdic, però també l’esfera individual de cada persona. Els experts consideren que els factors de risc són múltiples:

 • Factors sistèmics i socials. Aquí s’hi inclou des de les barreres per accedir a l’atenció sanitària fins al tractament que en fan els mitjans de comunicació, passant per l’estigma associat a la demanda d’ajuda, ja que es vincula a problemes de salut mental.
 • Factors comunitaris. Desastres, guerres, conflictes… però també la discriminació d’alguns col·lectius i el seu assetjament. En aquest àmbit, també hi ha els traumes i abusos de tot tipus: les persones que han viscut situacions adverses en la infància (violència, abús sexual, maltractament, separació dels pares…) presenten un risc de suïcidi més elevat.
 • Factors relacionals. Sentiment d’aïllament, soledat, falta de suport i conflictes en les relacions.
 • Factors individuals. Intents anteriors de suïcidi, trastorns mentals, consum excessiu de drogues (inclòs l’alcohol), dolor crònic, discapacitat, antecedents familiars i, fins i tot, factors genètics i biològics, entre d’altres.

Un pla amb 8 objectius específics

Per tot plegat, el Pla de Prevenció del Suïcidi 2021-2025 de la Generalitat de Catalunya dissenya 8 objectius específics per reduir la prevalença i l’impacte de l’anomenada conducta suïcida:

 1. Dissenyar i implantar un sistema sòlid d’investigació, coneixement i vigilància epidemiològica de la conducta suïcida.
 1. Sensibilitzar, informar i formar la comunitat sobre la conducta suïcida i la seva prevenció, detecció i suport en els casos de risc.
 1. Disminuir les conductes suïcides actuant sobre la disponibilitat, l’accessibilitat i l’atractiu dels mitjans respecte de la mort per suïcidi (substàncies, medicaments, armes de foc, estructures físiques, etc).
 1. Oferir uns serveis d’atenció sanitària i social més integrats i eficaços per prevenir el suïcidi i la conducta suïcida en el cas de les persones en situació de risc.
 1. Millorar la detecció i l’atenció en atenció primària de salut, utilitzant els tractaments i abordatges basats en l’evidència científica en les conductes suïcides, així com millorar l’atenció urgent i el seu seguiment.
 1. Promoure l’efecte preventiu en la cobertura mediàtica i l’ús d’Internet i els mitjans digitals de comunicació.
 1. Millorar la capacitat de resposta ràpida, tant en la identificació inicial com en la pràctica col·laborativa i en la derivació dels casos de risc detectats, per fer-ne un abordatge oportú.
 1. Proporcionar suport des del sistema judicial, de salut, serveis socials i d’altres implicats a les persones cuidadores, les famílies i les comunitats afectades pel suïcidi d’un ésser estimat.

Dades preocupants

Les últimes dades disponibles indiquen que a Espanya les morts per suïcidi entre menors de 15 anys van créixer el 57% l’any 2021, respecte el 2020. Això significa 22 casos, el triple que l’any 2019, anterior a la pandèmia. La tendència es va mantenir en el primer trimestre del 2022: es van treure la vida 37 menors d’edat, 7 d’ells d’entre 10 i 14 anys.

Les xifres respecte la població general tampoc paren de pujar: 4.000 persones es van suïcidar el 2021, un 1,6% més que el 2020, que ja era l’any amb més casos des que es tenen estadístiques. En els primers sis mesos de 2022, els casos ja superaven els 2.000.

Deixa un comentari