Actualment esteu veient Avantatges i desavantatges del teletreball

Avantatges i desavantatges del teletreball

En l’actualitat, l’evolució accelerada de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i l’arribada del coronavirus, està generant transformacions importants en el món laboral. A més, l’arribada del coronavirus ha impulsat el teletreball com a nova modalitat d’organització laboral, ideal per reduir l’exposició al contagi de coronavirus.

El teletreball

El teletreball consisteix en el desenvolupament de l’activitat laboral mitjançant les noves tecnologies de la informació i comunicació (TIC) en un lloc diferent a l’empresa. La necessitat de mantenir l’activitat productiva ha obligat algunes companyies a realitzar les tasques a distància, oferint aquesta nova alternativa organitzacional de la feina.

El teletreball i la pandèmia

Aquest sistema d’organització laboral ha estat impulsat considerablement per l’arribada de la pandèmia de Covid-19. Segons dades recollides per Adecco Group Institute, 2.860.000 espanyols teletreballen des del seu domicili a hores d’ara, 1,2 milions més que fa un any, quan va arribar la pandèmia. Aquesta xifra, rècord a Espanya, suposa un increment d’un 74,2% respecte als registres d’abans de la pandèmia. No obstant això, es redueix considerablement en comparació amb els altres països de la Unió Europea, quedant advertit el retard en la flexibilitat laboral en el mercat de treball nacional respecte aquests altres països -principalment Suècia (40.9%), Holanda (40,1% ), Luxemburg (37,5%), Finlàndia (35,5%), Dinamarca (33,5%), Regne Unit (31,1%), entre d’altres-.

El teletreball pot desenvolupar-se en molts camps professionals. No obstant això, en alguns d’aquests, pel desenvolupament informatiu i el tipus d’activitat a realitzar, s’han desenvolupat més que altres. Alguns d’aquests són: consultories i serveis d’empreses financeres, programació i serveis informàtics, màrqueting, arts gràfiques, comptabilitat, relacions públiques i publicitat …

El teletreball pot realitzar-se principalment:

 • Des de casa: el treball es porta a terme des del domicili del propi treballador
 • Itinerant: el treball es realitza a l’oficina i al domicili indistintament, alguns dies a l’oficina i altres al domicili.
 • Oficines a distància / Telecentre: el treball es realitza en una oficina habilitada per l’empresa, diferent de l’oficina central.

Davant la possibilitat d’implementar aquest mètode organitzacional en el món laboral és fonamental entendre que aquest es basa en relacions de confiança, de manera que el control passa a un segon pla. Així mateix, ha de prevaler la comunicació efectiva i assertiva que generi una cultura de coresponsabilitat amb el conseqüent impacte positiu en l’organització, així com en la qualitat de vida i desenvolupament de treballador. No obstant això, és interessant plantejar alguns avantatges i inconvenients per avaluar la potència i utilitat d’aquest sistema organitzatiu.

Avantatges i inconvenients

Els principals avantatges i inconvenients del teletreball són els següents:

Avantatges:

 • Estalvi de temps i diners, en reduir costos energètics i de manteniment d’oficines, i en no haver de fer tants desplaçaments fins al lloc de treball.
 • Redueix la contaminació
 • Afavoreix l’assentament i la fixació de població en el medi rural, evitant que la gent hagi de traslladar-se a les ciutats per poder dur a terme les seves tasques en l’àmbit laboral. Per tant, es millora la distribució geogràfica i poblacional.
 • Permet una major flexibilitat i autoorganització, sent el treballador qui estableix la seva rutina, les tasques i els descansos a seguir.
 • Suposa una optimització en la relació treball-vida personal-familiar de l’empleat, i fins i tot de l’empresari.
 • Augment de productivitat a partir de la millora de l’estat d’ànim i la racionalització de l’horari, adequat a treballador.
 • Permet a les persones amb algun tipus de discapacitat física seguir treballant i realitzant les seves tasques sense les complicacions del desplaçament.
 • Redueix l’estrès, el burn-out (síndrome d’estar cremat), augmentant el rendiment laboral.

Desavantatges:

 • Requereix d’una bona connectivitat digital i permanent durant tota la jornada laboral, així com l’ús de TIC. Això remarca la bretxa digital per a l’accés a les noves tecnologies, augmentant les diferències socials.
 • Possibles filtratges de dades i disminució de seguretat.
 • El rendiment laboral pot baixar si el seguiment sobre el treballador i les tasques a realitzar no són les adequades.
 • Fatiga informàtica, per l’exposició continuada a la pantalla, sedentarisme i sensació de poca desconnexió.
 • Pèrdua de sensació de control.
 • Major aïllament laboral i pèrdua d’identitat corporativa causa del distanciament amb els companys i la percepció de desconnexió amb els mateixos i amb l’organització.
 • Reducció de relacions interpersonals, sobretot amb els companys de treball.
 • Dèficit en l’intercanvi d’informació i contacte de forma presencial entre companys.

Com maximitzar el rendiment durant el teletreball?

Per poder treure el màxim rendiment, és important tenir en compte alguns aspectes com els següents:

 • Organització! Estableix una rutina i un horari fix.
 • Defineix unes pautes de treball per tasques i objectius, per facilitar la concentració i el descans.
 • Escull un lloc o espai de treball tranquil, sense sorolls, còmode i preferiblement amb llum natural.
 • Vesteix-te d’acord amb la tasca a realitzar. Això ajuda el cervell a saber que toca treballar, augmentant la productivitat. Per tant, no val estar amb el pijama posat.
 • Tingues en compte que el teletreball implica les mateixes responsabilitats que el treball presencial a l’empresa. A més, requereix de proacció i autonomia per a la resolució de problemes.
 • Mantingues contacte social amb els companys.
 • Aprofita les reunions de seguiment de l’equip coordinador de l’empresa per resoldre dubtes o dificultats. Aquestes reunions són fonamentals per promoure la cohesió grupal, és per aquest motiu que resulta important que es realitzin setmanalment.

*** A nivell empresarial resultaria interessant un procés de mentoria i potenciació de tècniques i estratègies per a l’autogestió emocional davant la possible sensació de desconnexió amb els companys de treball i la mateixa organització.

Per Sonia Montesinos, Equip de Psicologia de Dependentia

Deixa un comentari