Com treballem?

Atenció integral centrada en la cura de les persones amb discapacitat temporal o permanent, potenciant la seva autonomia i estimulant el seu poder de superació.

Atenció integral
Centrada en la Persona

1

Realitzem una valoració individual integral per a definir les necessitats de cada persona.

2

El nostre equip pluridisciplinari dissenya i consensua el pla d'intervenció i destina els mitjans més adequats.

3

Revisem periòdicament el pla d'intervenció i l'ajustem en funció de les necessitats de cada persona.

A Atlàntida Dependència comptem amb una plantilla de més de 120 professionals en nòmina de diferents disciplines, amb una antiguitat de:

Especialistes en atenció sociosanitària, infermeria, fisioteràpia, psicologia, logopèdia, nutrició, podologia, treball social, en medicina, etc., que tenen com a prioritat l'atenció integral de les persones que necessiten els nostres serveis.

Com a professionals que cuidem a persones amb dificultats per desenvolupar la seva vida diària amb normalitat, la nostra política de recursos humans està centrada a aconseguir que l'equip especialista reuneixi les millors garanties professionals, experiència i qualitats humanes.

Per això seguim uns protocols en la selecció del personal sociosanitari:

Màxima cura en la selecció de professionals, els criteris són: • Experiència i formació • Aspectes actitudinals (vocació, col·laboració, estabilitat emocional...)

Pla de Formació continua

Prevenció de riscos laborals a la llar

Responsabilitat Social. Garanties legals i laborals

Codi deontològic*

Empresa Saludable. Adherida a la Declaració de Luxemburg.

*Codi Deontològic desenvolupat conjuntament per la Càtedra d'ètica de la universitat Ramon Llull, en col·laboració amb Dependentia. És una guia ètica per als professionals d'ajuda a domicili a l'hora de tractar a les persones dependents. Compta amb 22 recomanacions en el tracte a les persones, de les quals destaquem: