Actualment esteu veient La importància de la prevenció per evitar accidents laborals

La importància de la prevenció per evitar accidents laborals

En l’últim any, les xifres de sinistralitat laboral a Espanya han crescut pràcticament a tots els sectors econòmics. Fins el novembre de 2022, per exemple, s’havien produït 678 morts, més de dos al dia, incidents als quals se li han de sumar tots els accidents que acaben en lesions o les baixes per malalties relacionades amb la feina. La Organització Internacional del Treball (OIT) ha calculat que la sinistralitat laboral provoca cada any una pèrdua de productivitat de 1,25 trilions a tot el món.

Davant d’aquest panorama, la prevenció és una peça clau de l’engranatge per evitar els accidents a la feina i les baixes per malalties laborals. La llei ja ho preveu, però algunes empreses encara fan només el mínim per cobrir la normativa però no impulsen de manera decidida aquesta prevenció, que és crucial per garantir un entorn de treball segur i saludable. Aquestes són unes quantes recomanacions:

Per als empresaris i directors: cal inculcar una cultura de la prevenció

1. Política de seguretat i salut ocupacional: Establir una política clara de seguretat i salut que reflecteixi l’aposta de l’empresa per la prevenció d’accidents. Aquesta política ha de ser comunicada i coneguda per tots els empleats.

2. Formació i sensibilització: Proporcionar formació regular als treballadors sobre els riscos laborals i les mesures preventives. La sensibilització és clau perquè els empleats entenguin la importància de seguir les normes de seguretat. I aquí cal predicar amb l’exemple.

3. Avaluació de riscos: Realitzar avaluacions periòdiques de riscos laborals per identificar àrees amb majors probabilitats d’accidents i implementar mesures correctives.

4. Equipament de protecció individual (EPI): Assegurar-se que els treballadors disposin dels EPI adequats, en cas que siguin necessaris en el seu àmbit laboral, i que siguin instruïts sobre la seva utilització correcta.

5. Comunicació oberta: Fomentar una cultura de comunicació oberta on els treballadors puguin informar sobre situacions de risc sense por a represàlies.

Per als treballadors: cal incorporar principis de prevenció

1. Conèixer els riscos: Informar-se sobre els riscos laborals associats al propi lloc de treball i les mesures per prevenir-los.

2. Seguir protocols: Respectar i seguir les normes de seguretat i utilitzar EPI segons les indicacions.

3. Comunicació: Reportar immediatament als supervisors qualsevol condició insegura o incident ocorregut.

4. Participació activa: Participar en programes de formació i sensibilització sobre seguretat laboral.

El motiu més habitual de baixa laboral són les lesions musculars i esquelètiques, vinculades al sobreesforç, a les càrregues pesades, als moviments repetitius i a les postures inadequades. Tot això pot comportar lesions com lumbàlgies, tendinitis i síndrome del túnel carpià. L’estrès i el síndrome de burn out (sentir-se cremat) són també al capdamunt del rànquing dels motius de baixa, junt amb els accidents en itinerància.

Des de Dependentia, ja fa més de 5 anys que oferim un servei a les empreses de fisioterapeutes i psicòlegs i psicòlogues que donen suport als treballadors a les seves pròpies seus.

Deixa un comentari