Actualment esteu veient Per una feina cada cop més segura

Per una feina cada cop més segura

Cada 28 d’abril es commemora el Dia Mundial de la Seguretat i la Salut a la Feina, amb l’objectiu d’aconseguir que els llocs de treball siguin cada cop més segurs, saludables i decents. Aquesta diada es va implantar el 2003 per iniciativa de l’Organització Mundial del Treball (OIT) amb la intenció de promoure la prevenció dels accidents i les malalties en els llocs de feina.

Aquest Dia Mundial ha guanyat en significat arran de la pandèmia de Covid-19, ja que la feina ha estat precisament un dels entorns més afectats pel coronavirus. D’una banda, els llocs de treball s’han hagut d’adaptar a les restriccions i mesures de prevenció dictades per les autoritats i, de l’altra, s’ha potenciat el teletreball, amb els avantatges, però també riscos, que això comporta. Treballar des de casa, en un entorn no preparat per fer-ho, pot comportar lesions o dolors físics, però també pot deixar una empremta psicològica.

Riscos emergents

L’OIT és una agència específica de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) que integra les tres parts que tenen coses a dir en l’àmbit del treball: governs, empreses i treballadors. En el seu últim informe, detectava diversos riscos emergents, provocats per la innovació tècnica o els canvis socials i organitzatius:

  • L’auge de noves tecnologies i processos de producció, com per exemple la nano tecnologia i la biotecnologia.
  • Noves condicions de feina. Com més càrregues de feina arran de les retallades de plantilla, males condicions associades a la migració, més feines en l’economia informal…
  • Noves formes de treballar, com la feina independent, la subcontractació o els contractes temporals.

Cal un sistema sòlid

L’OIT defensa que la pandèmia precisament ha demostrat que tenir un sistema sòlid de seguretat i salut a la feina, que inclogui la participació de les tres parts -governs, empreses i treballadors-, a més dels actors de l’àmbit de la salut, ha contribuït a protegir els entorns de treball i salvaguardar la seguretat i la salut dels treballadors. Aquest diàleg social, segons l’OIT, estimula el compromís de tots els implicats en aquest sentit.

Aquesta cultura sòlida de seguretat i salut a la feina garanteix la participació de tothom en la millora continuada de les condicions de treball i estimula la col·laboració entre empreses i treballadors per seguir-les millorant. L’OMS també assenyala que els centres de treball, durant la pandèmia, han estat clau per evitar una propagació major del virus de la Covid-19, precisament gràcies a la implantació d’aquests mecanismes de seguretat i salut a la feina.

El 28 d’abril és també el dia en què el moviment sindical mundial celebra la Jornada Internacional de Commemoració dels Treballadors Morts i Lesionats, que vol  preservar la memòria de les víctimes dels accidents i les malalties laborals. Tant al web de l’OIT com al de l’OMS podeu trobar més informació sobre tots els aspectes relacionats amb aquest Dia Mundial de la Seguretat i la Salut a la Feina.

Deixa un comentari