Actualment esteu veient Llei de dependència: com es gestiona l’atenció a domicili

Llei de dependència: com es gestiona l’atenció a domicili

Una persona amb dependència, sigui per edat, malaltia o alguna discapacitat, requereix l’atenció d’altres persones per fer certes activitats bàsiques. En aquest sentit, la Llei de dependència s’encarrega de regular les condicions d’atenció a les persones dependents i ofereix, entre altres ajudes, un servei d’atenció domiciliària.

La dependència és un estat en el qual una persona, sigui per edat, malaltia o alguna discapacitat, requereix l’atenció i l’ajuda d’una altra persona per dur a terme activitats bàsiques com dutxar-se, passejar o menjar.

Algunes de les causes principals de dependència en persones grans són, per exemple, la pèrdua d’autonomia. Per això, necessiten ajuda per vestir-se, moure’s o alimentar-se, entre altres rutines.

A Espanya, hi ha més d’1,2 milions de persones dependents, de les quals el 20% encara no rep la prestació corresponent. Això es deu, principalment, als tràmits que cal dur a terme per completar la sol·licitud d’ajuda. Moltes vegades, allarguen el procés en excés.

Tràmits per sol·licitar la Llei de dependència

El primer pas és anar al centre de salut habitual o als serveis socials municipals. Allà es contactarà amb un treballador o una treballadora social, que serà la persona encarregada d’informar dels tràmits que cal fer.

A l’hora de presentar la sol·licitud, cal emplenar un formulari i adjuntar-hi algunes dades personals i administratives, a més d’un informe mèdic específic on es concreti la dependència i quin nivell té.

La sol·licitud de la Llei de dependència la pot tramitar directament la persona dependent, però també un familiar, el representant legal o la mateixa administració pública, per mitjà dels treballadors socials.

I els requisits que s’han de complir són:

 • Tenir una situació de dependència en algun dels graus (de l’1 al 3).
 • Estar empadronat a la comunitat autònoma on se sol·licita l’ajuda.
 • Tenir nacionalitat espanyola i residir legalment al país, almenys des de fa cinc anys. Els últims dos, consecutius.

Després de presentar la sol·licitud i la documentació necessària, l’administració pública es posarà en contacte amb la persona dependent per fixar un dia i fer-li una valoració al seu domicili habitual.

Aquesta visita permet elaborar un pla individual d’atenció (PIA) i serveix per determinar els serveis i les prestacions corresponents al sol·licitant en funció del seu grau de dependència.

Serveis de la Llei de dependència

Algunes de les prestacions que ofereix la Llei de la dependència són:

 • Servei de prevenció de dependència i promoció de l’autonomia
 • Teleassistència
 • Atenció social domiciliària
 • Centres de dia
 • Serveis residencials

El servei d’atenció domiciliària (SAD)

Un dels serveis que presta la Llei de dependència és el d’atenció domiciliària, que va adreçat a les persones i les famílies amb problemes per fer les tasques diàries. Per això, entre les activitats a domicili que ofereixen destaquen:

 • Ajuda per menjar
 • Ajuda per fer la neteja i la cura personal
 • Ajuda per fer neteja i manteniment de la llar
 • Acompanyament fora de la llar
 • Suport a la mobilització dins de la llar
 • Supervisió de la medicació

Aquests són els graus de dependència

La Llei de dependència estableix tres graus diferents de dependència, que poden ser permanents o temporals.

 • Primer grau: es concedeix a les persones que necessiten un petit suport, almenys una vegada al dia, o bé ajuda de manera més intermitent.
 • Segon grau: ja és una dependència més severa i es concedeix a persones que necessiten ajuda per fer diverses activitats bàsiques dues o tres vegades al dia. No requereixen un cuidador de manera permanent.
 • Tercer grau: es dona a persones que tenen una gran dependència i necessiten ajuda diverses vegades al dia i, a causa de la pèrdua d’autonomia, requereixen suport i presència contínua d’una altra persona.

Ajudes econòmiques

Una de les ajudes econòmiques principals que ofereix la Llei de la dependència és la prestació econòmica d’assistència personal (PEAP). Aquesta beca contribueix a sufragar les despeses de contractació d’un cuidador professional o una empresa que garanteixi el benestar i l’autonomia de la persona dependent. La quantia de l’ajuda ve marcada pel grau de dependència i altres factors, com ara la dedicació horària, el tipus de cures necessàries, etc.

A Grup Atlàntida posem a disposició dels assegurats d’un conjunt de serveis d’atenció domiciliaria i assistència personalitzada, destinat tant a gent gran com a persones malaltes o accidentades.

Possibles enllaços al blog:

Servicios atención a domicilio: https://dependentia.es/servicios-de-atencion-a-domicilio-cada-vez-mas-necesarios/

Servicios atención a domicilio: https://dependentia.es/los-servicios-de-atencion-domiciliaria-sad-una-pieza-clave-en-la-atencion-a-las-personas/

Calidad sector ayuda a domicilio: https://dependentia.es/calidad-en-el-sector-de-ayuda-a-domicilio/

Quique Gòmez
Psicólogo Centro Médico Atlàntida 

Deixa un comentari