Actualment esteu veient Serveis d’atenció a domicili: cada cop més necessaris

Serveis d’atenció a domicili: cada cop més necessaris

Es coneix com a serveis d’atenció domiciliària (SAD) al conjunt de recursos que tenen com a objectiu garantir l’atenció a les persones que ho necessitin a casa seva, ja sigui de manera presencial o a distància. Són serveis que han anat guanyant protagonisme en els últims anys i, arran d’això, han sobrepassat l’àmbit estrictament familiar i s’han anat professionalitzant.

Els avenços mèdics i científics i els canvis socials i demogràfics han propiciat aquesta expansió dels SAD. Per una banda, se sap des de fa molts anys que pràcticament tothom prefereix envellir a casa: per mantenir la intimitat, per comoditat, per preservar la història de vida… els motius són múltiples. I per l’altra, s’ha aconseguit convertir en cròniques moltes malalties que abans eren mortals.  Això, conjuntament amb les millores en l’alimentació i en l’estil de vida, ha contribuït a allargar l’esperança de vida.

Gràcies a aquests dos factors i a canvis administratius i normatius -com l’anomenada Llei de la Dependència-, els SAD han experimentat un fort creixement i una professionalització. Aquelles cures que abans procurava la família, ara les fan persones formades i capacitades. Els SAD no només atenen a les persones grans, sinó també ho fan a les persones que, per la causa que sigui, tenen l’autonomia limitada. Però encara queda molta feina per fer.

Reptes de futur  

Amb l’allargament de l’esperança de vida, el percentatge de persones dependents augmenta i, per això, els SAD han d’encarar diversos reptes de futur: 

  • Incorporar encara més la tecnologia per millorar la comunicació i la socialització, la telemedicina preventiva i de seguiment, el suport emocional i psicològic, el seguiment d’hàbits saludables i la domòtica, entre d’altres. Eines que han de complementar  i millorar els recursos telemàtics actuals, que són bàsicament la telealarma i la teleassistència.
  • Millorar l’atenció de les persones des de les persones i, en aquesta línia, cal pensar en canvis en l’habitabilitat (senior living, coliving…) que poden incorporar nous models de cures.
  • Augmentar encara més la professionalització del sector, millorant i potenciant la formació reglada i la capacitació dels professionals.
  • Dissenyar eines legals i administratives que permetin a la gent gran i les seves famílies viure de forma més independent i amb més protagonisme en la presa de decisions.

El conjunt dels SAD amb finançament públic a Catalunya va suposar una despesa de 92 milions d’euros el 2021, una xifra que mostra la importància que any rere any van adquirint aquests serveis. 

A Dependentia ja fa més de 20 anys que treballem perquè les persones amb dependència siguin ateses, sempre que sigui possible, a la seva pròpia llar.

Deixa un comentari