Actualment esteu veient La seguretat i la salut a la feina en temps de pandèmia

La seguretat i la salut a la feina en temps de pandèmia

Et sents segur al teu lloc de treball? Creus que la teva empresa fa prou per garantir que la teva salut no es veurà compromesa quan duguis a terme les teves tasques professionals?

La prevenció de riscos laborals és el conjunt de normes i activitats que es desenvolupen en qualsevol empresa per disminuir i avaluar els riscos que es poden presentar en un lloc de treball, tenint en compte els processos que duen a terme els empleats.

D’aquesta manera, les empreses han d’adoptar mesures per combatre els riscos laborals en origen, així com substituir el que és perillós per tot allò que no ho sigui i donar instruccions clares i concises de què poden fer els treballadors per millorar la seva seguretat.

Les estadístiques de les últimes dècades ens mostren la importància de tenir cura dels riscos laborals. Segons el Ministeri de Treball i Economia Social, un total de 780 treballadors van morir en accident laboral el 2020, 13 més que el 2019, cosa que implica un augment de l’1,9%. Les persones que perden la vida a la feina normalment pateixen malalties cardiovasculars, accidents de trànsit, cops o caigudes, o accedeixen a espais perillosos sense les mesures de seguretat òptimes.

A més, amb la irrupció de la covid-19, les empreses s’han hagut de dotar de noves normatives per evitar la propagació de la contagiosa malaltia. L’obligatorietat de portar mascareta al lloc de treball o a les zones comunes, la dispensació de gel hidroalcohòlic a les entrades i les sortides o els controls d’aforament als espais interiors són algunes de les precaucions que s’han promogut als llocs de treball al llarg dels últims mesos.

Els diferents riscos laborals

Però, més enllà del risc associat al contagi per coronavirus, és molt important no perdre de vista els perills laborals que encara existeixen i que poden quedar eclipsats per les mesures contra la pandèmia.

Principalment, podem diferenciar set riscos laborals que hem de tenir en compte quan duguem a terme les nostres tasques al centre de treball.

 1. Riscos físics. Són els més habituals. Una il·luminació determinada pot provocar enlluernament, ombres i fatiga; el soroll ens pot afectar les capacitats auditives; les vibracions, provocades normalment per la maquinària, ens poden ocasionar danys a la columna vertebral, als abdominals i fins i tot propiciar problemes digestius. La temperatura és un altre factor que cal tenir present, ja que pot suposar un risc físic si és excessivament alta o baixa. 
 1. Riscos químics. Les inhalacions o absorcions de substàncies químiques poden provocar problemes seriosos en les persones, com l’asfíxia, o malalties, com les al·lèrgies. Per això, cal que en certs llocs de treball es facin servir guants, màscares o altres sistemes de protecció.
 1. Riscos biològics. Estan produïts per agents patògens. L’exposició a virus, bacteris, fongs i paràsits pot originar malalties. Portar un equip de protecció i tenir una normativa estricta és imprescindible per treballar-hi.
 1. Riscos psicosocials. La fatiga laboral, l’estrès pel ritme de treball i la monotonia en són alguns. En aquest sentit, les organitzacions han de complir i respectar els horaris de descans de la plantilla. 
 1. Riscos ergonòmics. Aixecar molt de pes, mantenir la mateixa postura durant llargs períodes de temps… són riscos que, a la llarga, poden acabar provocant malalties físiques.
 1. Riscos mecànics. Per exemple, cops, cremades, talls… Per evitar-los cal supervisar que la maquinària funcioni correctament abans de posar-la en marxa.
 1. Riscos ambientals. Les tempestes, les inundacions i altres catàstrofes naturals en són alguns. No els podem controlar.

Alguns consells

Aquestes són algunes recomanacions que has de tenir en compte per minimitzar qualsevol risc laboral:

 • Ser conscient de l’entorn. Si controles el teu voltant, et podràs mantenir alerta en relació amb les àrees properes potencialment perilloses o les possibles situacions que es poden presentar.
 • Descansar de tant en tant. Gran part dels accidents laborals tenen lloc perquè el treballador està distret o cansat. Fer petits descansos de manera regular et farà sentir més concentrat. Un truc per mantenir-se alerta és fer les tasques més difícils i tedioses durant les hores en què estiguis més despert.
 • Reduir l’estrès laboral. Moltes vegades els orígens de la depressió i dels problemes de concentració es troben en l’estrès que sentim quan tenim grans càrregues de treball i disposem de poc temps per fer-les. La inseguretat laboral i els conflictes que es poden generar entre companys poden agreujar l’assumpte. Davant d’això, és de vital importància relativitzar el que t’està passant, explicar la situació a l’encarregat o el supervisor i, si creus que cal, consultar amb un psicòleg que t’ajudi a gestionar millor tot aquest estrès.
 • Fer servir correctament les màquines i portar sempre els equips de protecció adequats. Alguns llocs de treball requereixen fer la feina en llocs perillosos o amb substàncies nocives i perjudicials. Per això conèixer el funcionament de les eines i els aparells que fem servir i protegir-nos amb una indumentària òptima per a la feina que fem seran clau per proporcionar-nos la seguretat necessària.

Ara mateix, en relació amb la covid-19, també és molt important tenir una higiene de mans correcta (desinfectar-nos-les amb regularitat) i respectar la normativa sanitària per evitar possibles contagis al lloc de treball.

Deixa un comentari