Actualment esteu veient És el mateix dependència que discapacitat? Tot el que necessites saber sobre la Llei de Dependència

És el mateix dependència que discapacitat? Tot el que necessites saber sobre la Llei de Dependència

Actualment són moltes les persones que desconeixen la Llei de la Dependència i el grau de discapacitat amb tots els beneficis que aquests tràmits ofereixen. Per això, en aquest article s’explicaran les diferències existents entre aquests dos processos i, a més, s’informarà de com i on es poden tramitar.

Abans de tot, és important dir que la Llei de la Dependència i el grau de discapacitat són tràmits diferents, però poden ser complementaris si s’ajusten a les necessitats de l’usuari/ària. Aquestes en són les diferències:

  • La dependència és l’estat en què es troben les persones que, per edat, malaltia o discapacitat, han perdut la seva autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, dificultant la realització d’activitats bàsiques de la vida diària i que, per tant, necessiten l’atenció d’una o més persones per dur-les a terme. Per això, la Llei de Dependència és el tràmit que valora el nivell d’autonomia, i es distingeix en tres graus: grau I, grau II i grau III.
  • La discapacitat és el resultat de la interacció entre la deficiència duna persona i les barreres de lentorn, la qual cosa suposa una limitació. Això comporta una restricció en la participació en igualtat de condicions dins de la societat. El grau de discapacitat es valora per un percentatge, el qual, si és igual o superior al 33%, es considera tenir una discapacitat i per això, es poden obtenir diferents beneficis.

Qui pot sol·licitar la Llei de la Dependència i/o la discapacitat?

Qualsevol persona resident a Espanya.

Aquests tràmits costen diners?

No, sol·licitar la Llei de la Dependència i/o la discapacitat no tenen cap mena de cost.

Pot sol·licitar una altra persona la Llei de la Dependència i/o la discapacitat?

Sí, sempre que demostri ser el representant legal i presenti el DNI o NIE vigent. En cas d’incapacitació, cal presentar la resolució judicial i l’acta d’acceptació de tutela.

Com es poden sol·licitar aquests tràmits?

Tant la Llei de la Dependència com el grau de discapacitat es poden sol·licitar en qualsevol moment, tant de manera online com presencial. Emplenant el formulari de sol·licitud que es pot descarregar per Internet a les pàgines webs de l’Administració pertinent al lloc de residència.

De manera online, la persona interessada pot accedir al tràmit i s’haurà d’identificar amb algun dels mecanismes d’identificació digital: signatura electrònica, DNI electrònic, etc.

De forma presencial, la persona pot fer la sol·licitud de la Llei de Dependència a través dels Serveis Socials, demanant cita amb el/la treballador/a social referent. La sol·licitud del grau de discapacitat es pot fer a través de l’Oficina de Benestar Social i Família.

En cas que la persona es trobi en una residència, centre sociosanitari o en un centre de la xarxa de discapacitat o de salut mental, es pot sol·licitar tant a la direcció del centre com al servei de treball social del centre en el qual es troba.

Quan es farà la valoració del grau de dependència i/o de la discapacitat?

Es triguen aproximadament tres mesos des de la presentació de la sol·licitud. En aquest procés es contactarà amb la persona que l’hagi sol·licitada per acordar un dia i una hora per fer la valoració. Aquests temps són estimats i podrien no estar subjectes a la realitat del territori i la demanda poblacional.

Quan es rebrà una resposta sobre la valoració de la dependència i/o la discapacitat?

Aproximadament tres mesos des de la presentació de la sol·licitud. En cas dhaver sol·licitat la discapacitat, la persona rebrà la targeta acreditativa. Novament, aquests temps són estimats i podrien no estar subjectes a la realitat del territori i la demanda poblacional.

Què passa si no estic dacord amb el grau/percentatge determinat?

En un període de 30 dies des de la notificació de la resolució es pot presentar una reclamació.

Quins beneficis té la Llei de Dependència i/o la discapacitat?

Segons la situació personal es poden accedir a diferents prestacions, que poden ser de serveis i/o econòmiques.

Amb el grau de la Llei de Dependència es pot accedir a serveis d’atenció a domicili, centres de dia, places públiques de residència i una petita prestació econòmica subjecta al servei d’atenció a domicili. Si s’obté el grau II o III a la Llei de Dependència, es pot sol·licitar el Bo Social amb la comercialitzadora de referència per rebre un descompte en el preu de la llum i el gas.

Amb el grau de discapacitat, per accedir a aquests beneficis cal tenir concedit un percentatge igual o superior al 33%. Els beneficis també augmenten o varien a mesura que el percentatge és més gran i/o si la persona és menor o no. Per això, aquí deixem a grans trets a què es pot tenir accés: recursos i suports educatius, beneficis fiscals, accés a habitatge de protecció oficial, subvencions i/o ajuts de caràcter individual, entre d’altres.

Irene Fernández, equip de treball social de Dependentia.

Deixa un comentari